Podmoskovnaya Youth

Podmoskovnaya Youth Ligachevo
Konstantin Yuon, 1926